Hygiëne en veiligheid

Elke gast is verplicht zich na binnenkomst eerst te douchen, ook al heeft u eerder op de dag al een bad genomen of gedouched.

Gebruik van badslippers is verplicht. Als u geen slippers bij u heeft kunt u deze voor een klein bedrag huren.

U zorgt dat u goed afgedroogd bent voor u de saunacabine ingaat. U neemt slechts uw handdoek mee in de cabine Als u uit de cabine komt is koud goed afspoelen verplicht voordat u gebruik maakt van een van de baden.

Duiken of springen is niet toegestaan, evenmin is het toegestaan shampoo of badschuim in een van de baden te doen. Schade veroorzaakt door een van bovenstaande actie is voor uw eigen rekening en zal verhaald worden.

In de ruimtes buiten die niet onder de saunacabines of de baden vallen is het dragen van een badjas verplicht. Behalve op de buitenterrassen.

Gedragsregels

Iedereen heeft zich zodanig te gedragen dat hij of zij niet als storend, luidruchtig of aanstootgevend wordt ervaren door andere bezoekers of medewerkers. Lichamelijk contact is derhalve ook niet toegestaan.

Het is niet toegestaan meegenomen eten of drank te nuttigen.

Tassen mogen niet meegenomen worden uit de kleedkamer.

In de cabines zit of ligt u op een grote handdoek die de banken beschermt.

Roken is niet toegestaan behoudens de aangewezen plaats buiten.

Ligbedden en stoelen, zowel binnen als buiten mogen niet worden gereserveerd. U neemt uw spullen dus mee als u de plaats verlaat.

Het maken van video’s of foto’s is streng verboden. Gsm’s of andere communicatiemiddelen mogen niet meegenomen worden naar de sauna. U kunt deze evt. in bewaring geven.

Handdoeken mogen niet worden gedroogd in de sauna.

Glaswerk mag niet meegenomen naar de natte ruimtes of de saunacabines.

Wanneer het druk is in een cabine neemt u in ieder geval een zittende houding aan.

Wanneer u de cabine verlaat zorgt u dat de deur zo kort mogelijk openstaat

Aanwijzingen van personeel dienen te worden opgevolgd. De medewerkers kunnen bezoekers corrigeren die veiligheid of rust verstoren, andere bezoekers lastigvallen, zich provocatief, luidruchtig of aanstootgevend gedragen. Wanneer na waarschuwing het onaangepaste gedrag niet corrigeert zijn onze medewerkers bevoegd de betreffende bezoeker(s) uit de sauna te verwijderen en periodiek of permanent de toegang te ontzeggen. Onder voornoemde omstandigheden zal geen restitutie van entree of abonnement plaatsvinden.

Regels tijdens uw verblijf in Thermen & Beauty Zeeland

De onderstaande regels zijn van toepassing voor al onze bezoekers. Om ieders bezoek prettig, veilig en hygiënisch te laten verlopen is het van belang dat iedereen rekening houdt met elkaar en respect toont voor gasten, medewerkers en bedrijf.

Voorwaarden voor saunabezoek
Wanneer u lijdt aan een besmettelijke ziekte, huiduitslag of een open wond heeft kunnen wij u niet toelaten. Ook geesteszieken en mensen met een epileptische aandoening alsmede mensen die onder invloed zijn van drank, drugs of andere verslavende of stimulerende middelen zijn niet toegestaan, dit met het oog op veiligheid en hygiëne.

Wanneer u twijfel heeft over uw conditie dient u uw huisarts te raadplegen voor u naar de sauna komt. Thermen & Beauty Zeeland kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen als u toch ziek naar de sauna komt. Kinderen tot 16 jaar zijn slechts toegestaan onder begeleiding.

Wanneer u voor het eerst in de sauna bent meldt u dit bij de receptie. Wij zullen u dan uitleg geven en een rondleiding.

Waardevolle goederen
Spullen van waarde kunt u beter thuis laten. Indien u toch waardevolle items bij zich heeft kunt u ze in uw kluis laten die u afsluit. Thermen & Beauty Zeeland is niet verplicht waardevolle spullen in bewaring te nemen noch aansprakelijk voor vermissing of diefstal.

Verhuur
Wanneer u bij ons zaken huurt (badjas, handdoeken) dient u respectvol om te gaan met het gehuurde. Wanneer sprake is van oneigenlijk gebruik, waardoor schade of verlies het gevolg is bent u aansprakelijk voor een schadevergoeding. Verder dient u ook met ons meubilair en onze inrichting met zorg om te gaan, vernieling of verontreiniging is in alle gevallen verboden. Wij verzoeken u om eventueel aangetroffen gebreken direct te melden bij een van onze medewerkers.